8 Habilitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida que cal desenvolupar

L’aprenentatge ja no està obligatòriament a restringir-se a un lloc específic, com ara l’escola, ni té limitacions de temps específiques per permetre’ns adquirir coneixements. Amb l’aprenentatge continuat, joves i adults poden desenvolupar les seves habilitats al llarg de la seva vida mitjançant un procés continu de desenvolupament personal i professional.

D’acord amb el marc d’aprenentatge al llarg de la vida proposat per la Comissió Europea, hi ha 8 competències clau que tot aprenent permanent pot desenvolupar per augmentar la seva ocupabilitat, flexibilitat, adaptabilitat i millorar la seva competitivitat dins del mercat de treball.

Per tant, repassem les 8 competències clau que hauria de tenir cada individu:

# 1 Comunicació en llengua materna

Com tots els anuncis laborals, les “excel·lents habilitats comunicatives” són essencials per trobar feina. Això implica la capacitat d’expressar i comunicar la vostra pròpia opinió, idees, sentiments i pensaments tant en formes orals com escrites en la llengua materna, inclosos parlar, escoltar, llegir i escriure. Això demostra que és capaç d’interaccionar i treballar eficaçment amb altres persones de manera creativa.

# 2 Comunicació en idiomes estrangers

Llevat de perfeccionar la llengua materna i aprendre a parlar anglès, hauríeu de poder parlar altres idiomes estrangers. Sabíeu que la majoria de la generació europea actual és multilingüe? Els europeus monolingües són la minoria al 46% i, del 54% de la població, el 19% dels europeus són bilingües, el 25% són trilingües i el 10% parlen quatre o més idiomes.

Com podeu veure, el mercat europeu és molt exigent en matèria de lingüística i només els empresaris seran sol·licitats per als que puguin comunicar-se en diversos idiomes. No és estrany que molts rols laborals requereixin treballadors multilingües que puguin comunicar-se amb persones de diferents orígens culturals.

# 3 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Qualsevol cosa que triïs per fer, les matemàtiques, la ciència i la tecnologia són importants. Evidentment, no heu de ser un expert en física, per exemple, només heu de ser capaços d’utilitzar el raonament lògic matemàtic en les vostres habilitats de resolució de problemes i poder comprendre l’impacte de la ciència i la tecnologia en les nostres vides.

# 4 Competència digital

Com que la tecnologia avança ràpidament, és vital la necessitat d’omplir el buit de competències de la competència digital pel que fa a les noves posicions basades en la tecnologia, especialment en els camps de la informàtica i l’enginyeria. Essencialment, es refereix a la vostra capacitat d’utilitzar adequadament ordinadors i, més específicament, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), paquets Microsoft inclosos Word, PowerPoint, Excel, etc., i per descomptat, mitjans de comunicació social.

# 5 Aprendre a aprendre

Aprendre a aprendre implica adoptar l’actitud, l’autodisciplina, la motivació i la iniciativa adequades per assolir els seus objectius i tenir èxit. A més, requereix un mètode eficaç per planificar el vostre propi procés de desenvolupament relacionat amb les vostres necessitats personals o de carrera.

# 6 Competència social i ciutadana

La competència social i ciutadana es refereix a ser un ciutadà responsable dins de la societat i participar efectivament en qüestions de la societat, així com estar al dia de les novetats recents del món laboral. A més, requereix expressar el vostre interès per conceptes socials i polítics com ara democràcia, igualtat i drets cívics, involucrant-vos activament en oportunitats de voluntariat al vostre país o a tot el món.

# 7 Sentit d’iniciativa i d’emprenedoria

Com a empresari, haureu de poder arriscar-vos, així com planificar i gestionar projectes per assolir els vostres objectius. A més, heu de ser capaços de copsar les oportunitats disponibles quan se us presentin i plantejar-vos idees innovadores que pugueu convertir en acció. Evidentment, això inclou prendre iniciatives i gestionar el seu temps amb eficàcia.

# 8 Consciència i expressió culturals

Ser conscient culturalment es refereix a comprendre i apreciar la creativitat i l’expressió a través de tot tipus de mitjans i arts, com ara: arts escèniques i visuals, música, dansa i literatura. Posseir aquesta competència permet explorar formes alternatives de pensar i expressar-se.

El mercat de treball és tan competitiu com sempre i adquirir aquestes competències essencials us ajudarà definitivament a obtenir un avantatge competitiu. Aleshores, quants en vas treure dels 8? Deixa els teus comentaris a continuació.

Deixa El Teu Comentari

Please enter your comment!
Please enter your name here